شاعر عرب اهوازي - احمد حزباوى

دستگیریهای گسترده در اهواز و حمیدیه

در آستانه دهمين سالگرد انتفاضة مردم عرب اهواز نیروهای امنیتی وانتظامي دستگیرى های گسترده ای را در شهرهاى اهواز وحميديه عليه شهروندان وفعالان عرب انجام داده اند.

 

در نیمه شب سه شنبه 7 آوریل ودر پى ادامه تظاهرات مسالمت آمیزى كه شبانه در 5 آوريل توسط عده اى از جوانان عرب در منطقه علوی صورت گرفت نيروهاى امنيتى حمله بازداشتهاى گسترده اى را آغاز كرده وتعدادى از جوانان اين منطقه را دستگیر کردند.

اسامی برخى از بازداشت شدگان: 1 - محمود ساری 2- باسم بترانی 3- مصطفى حيدری 4- رياض فارس 5- ع. الهاشم .

نیروهای امنیتی همچنین عده ای از شهروندان وفعالان شهر حمیدیه در 20 كيلومترى اهواز را روز جمعه گذشته دستگیر کردند. اسامى بازداشت شدگان روز جمعه 3 آوریل تا یکشنبه 5 آوریل به قرار زير است:

1- حاتم عبيات2- مسلم الخزرجي 3- احمد مرمضي 4- سالم كاظم عطشاني 5- هادي مرواني 6- مالك شاخي.

نیروهای امنیتی همچنين روز چهارشنبه 8 أوريل 2015 با حمله به محل کار شاعر اهوازی «احمد حزباوی» در منطقه قلعه کنعان، وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلوم انتقال دادند.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوميت این دستگیری هاى گسترده وخودسرانه وغير قانونى خواستار آزادی بى قيد و شرط دستگیر شدگان مى باشد.

همچنین از سازمانهاى حقوق بشر ايراني ونهادى هاى بين المللى مدافع حقوق بشر میخواهد تا با اعمال فشار بر مقامات ايران آنان را وادار به اجراى تعهدات بين المللى خود نسبت به حمايت از اقليتهاى قومى/ ملى كنند ونسبت به حق عربهاى اهوازى در برگزارى تظاهرات مسالمت آميز در اعتراض به تبعيض و وفقر و محروميت ها و برخوردهاى امنيتى موضع گيرى هاى لازم را اتخاذ كنند.

سازمان حقوق بشر اهواز

9 أبريل 2015