پیمان بین المللی مبارزه با ناپدید شدن (سر به نیست شدن) اجباری در ایران

این پیمان که تعدادی از سازمان‌ها و شخصیت‌های حقوقی را در بر‌می‌گیرد با هدف حمایت و جلوگیری از ناپدیدشدن‌های اجباری در ایران و همچنین برای دفاع از سر به‌ نیست‌شدگان در ایران تشکیل شده‌است. براساس اعلامیه مرتبط با حمایت از همه افراد از خطر سر به نیست شدن، که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 133/47 به تاریخ 18 دسامبر 1992 به عنوان مجموعه‌ای از رهنمودهای اخلاقی، به تصویب رسید و همه کشورها مکلف به رعایت مفاد آن هستند، سر به نیست شدن یا ناپدید شدن اجباری زمانی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای از افراد برخلاف میل و خواست شخصی دستگیر یا ربوده می‌شوند و آزادی‌های فردی آنها بدون رضایت و توسط افراد یا سازمان‌هایی از بخش‌ها یا رده‌های مختلف حکومت و یا نیروهای عادی که به نام حکومت‌ها و یا با حمایت حکومت‌ها فعالیت می‌کنند و آن سازمان یا دولت از پذیرفتن مسئولیت این دستگیری‌‌ها سر باز می‌زنند یا اطلاعی از محل زندانی بودن او ارائه نمی‌دهند و یا نقض آزادی‌های افراد دستگیر شده را انکار می‌کنند و در این حالت افراد از حمایت‌های حقوقی و قانونی بی‌نصیب می‌مانند.
براسا معاهدهٔ رم که اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی را مقرر کرده و از ژوئیه 2002 به مرحله اجرا در آمده است و همچنین براساس معاهده بین‌المللی حمایت افراد از ناپدید شدن اجباری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 2006 تصویب کرده است؛ ارتکاب یا دست داشتن در هر گونه حمله گسترده یا سازمان‌یافته برعلیه مجموعه‌ای شهروندان و همچنین موارد ناپدید شدن اجباری، جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود که مشمول گذر زمان نمی‌شود و به خانواده‌های سر به نیست‌شدگان در ایران حق درخواست غرامت و درخواست دانستن حقیقت درباره ناپدید شدن عزیزان‌شان را می‌دهد.

این پیمان با گزارشگر و کارگروه فعال درباره بحث در مورد مسائل مربوط به ناپدید شدن اجباری یا غیرارادی افراد، همکاری می‌کند.
و همچنین به خانواده‌های سر به نیست‌شدگان در ایران کمک می‌کند تا از سرنوشت افراد ناپدید شده‌ و از محل اختفای آنها اطلاعاتی به دست آورند. این پیمان در نظر دارد به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی ایران به مواردی که افراد خواستار دریافت اطلاعاتی دربار سرنوشت یا محل وجود افراد سر به نیست‌شده هستند، خانواده‌های سر به نیست‌شدگان را با یکدیگر ارتباط دهد.

این پیمان با نظارت و ثبت موارد تهدید، فشار و اعمال انتقام‌جویانه مقامات ایرانی برعلیه نزدیکان افراد ناپدید شده و مدافعان حقوق بشر، هواداران و یا وکلایی که در زمینه امور مرتبط با ناپدیدشدگان فعالیت می‌کنند، اقدامات لازم برای حمایت حقوق اساسی افراد مرتبط را انجام می‌دهد.

این پیمان بین‌المللی همچنین میزان پای‌بندی مقامات ایران به اعلامیه سال 1992 در حمایت از همه افراد از خطر ناپدید شدن اجباری را، زیر نظر خواهد داشت.

پیمان بین المللی مبارزه با ناپدید شدن اجباری به بررسی مستقیم حالت‌های ناپدید شدن اجباری افراد می‌پردازد.
اقدامات لازم را برای حمایت افراد از اعمال انتقام‌جویانه انجام می‌دهد.
مقامات ایرانی را با هدف مجازات، تحت پیگرد قرار می‌دهد.
انجام عملیات نبش قبر را بر عهده می‌گیرد.
و حکومت ایران را برای پرداخت غرامت مورد پیگرد قرار می دهد

جستجو