کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان با شعار آزادی برای رهبران و همکارانشان بیست و پنجمین روز از اعتراضات پیوسته ی خود را پشت سر گذاشتند. این در حالی است که نیروهای امنیتی روز پنج شنبه تعدادی دیگر از اعضای سندیکای کارگری شرکت نیشکر از جمله " علی نجاتی " و فرزندش پیمان را با ضرب و شتم در منزلشان بازداشت و به مقصد نامعلومی منتقل کردند.

          در همین راستا " اسماعیل بخشی " نماینده ی کارگران معترض که از 18 نوامبر در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد به بیمارستانی در شهرستان اهواز منتقل شده است. به نظر می آید که ایشان به اتهام برنامه ریزی برای اعتراضات مورد شکنجه قرار گرفته است. شاهدان عینی از وجود کبودی بر سر و صورت آقای بخشی و خونریزی داخلی یاد کردند که به احتمال زیاد حاصل ضرب و شتم وی می باشد.

          کارگران شرکت نیشکر نیز به نوبه ی خود در ادامه ی اعتراضاتشان در برابر اداره ی فرمانداری شهرستان شوش با حمل پلاکاردهایی مانند " کارگر زندانی آزاد باید گردد " خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی شدند.

          قابل ذکر است که شرکت نیشکر هفت تپه غالبا از سوی پیمانکاران و مسئولان غیر بومی اداره می شود و ضمن استخدام فصلی و غیر دائمی کارگران عامل تصرف عدوانی اراضی مردم منطقه و آلودگی های بسیاری شده است. این در حالی است که برخی فعالان بومی معتقدند چنین پروژه هایی در اساس اهدافی سیاسی داشته و به دنبال تغییر بافت جمعیتی در استان از طریق استخدام غیر بومی ها می باشد. 

         بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پروژه ی تولید شکر که در دوره ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با مصادره ی اراضی کشاورزان بومی و تحت عنوان " طرح توسعه ی نیشکر و صنایع جانبی " کلید خورد به دلیل هزینه ی بالای تولید از لحاظ اقتصادی غیر قابل توجیه بوده و به دلیل عدم رعایت استانداردهای تولید و برداشت محصول که غالبا از طریق سوزاندن نیشکر صورت می گیرد با آسیب های زیست محیطی و گسترش انواع بیماری های تنفسی و پوستی همراه بوده که این امر حتی حساسیت سازمان های بین المللی را نیز به همراه داشته است. 

        سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تاکید مجدد بر آزادی کلیه ی کارگران زندانی و محکومیت سرکوب آنان خواستار توجه و برآوردن خواسته های بحق و انسانی کارگران بجای تهدید، ارعاب و بازداشت آنها می باشد.

        

       سازمان حقوق بشر اهواز 

       29 نوامبر 2018