کودکان و اعضای خانواده ی هفت کارگر شرکت فولاد اهواز که بیش از دو هفته از بازداشت آنها به دلیل مشارکت در تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت مذکور می گذرد برای پنجمین روز متوالی به تجمع اعتراض آمیز خویش ادامه دادند. این اعتراضات که خیابان های مرکزی اهواز شاهد آن بود حاصل تاخیر در پرداختن حقوق و مطالبات معوقه ی کارگران شرکت فولاد اهواز بوده و به مدت بیش از یک ماه به درازا انجامید. 

           اسامی کارگران بازداشتی عبارتند از: 1- طارق خلفی، 2- غریب حویزاوی، 3- کریم صیاحی، 4- مصطفی عبیات، 5- هزاد علیخانی، 6- کاظم حیدری، 7- میثم علی قنواتی.

           خانواده های بازداشت شدگان همچنین با شعار " مرگ بر ستمگر " در برابر ساختمان استانداری از ادامه ی بازداشت غیر قانونی و ظالمانه ی کارگران بیگناه و ممنوعیت دیدار خانواده ها با بازداشت شدگان ابراز انزجار کردند. 

           لازم به یادآوری است که در پی اعتراضات گسترده ی کارگران شرکت فولاد اهواز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو هفته ی پیش با حمله به منازل بسیاری از کارگران معترض اقدام به بازداشت بیش از 41 نفر از آنها کردند اما بعد از مدتی اغلب کارگران را آزاد کرده ولی کماکان 7 نفر از آنان بدون هیچ تفهیم اتهامی در بازداشت بسر می برند و خانواده های آنها از سرنوشت و مکان بازداشتشان بی اطلاع می باشند.

            در اعتراضات کارگران که از نوامبر سال 2018 آغاز شده بود و به مدت تقریبا 40 روز ادامه یافت شعارهایی همچون " کارگر می رزمد، می میرد ذلت نمی پذیرد "، " نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد " و " سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن " سر داده شد. 

            قابل ذکر است که شرکت فولاد اهواز ظرفیت تولید سالیانه ی 1 ملیون و 435 هزار تن محصولات فولادی و430 هزار تن میلگرد را داشته و چهار هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.

            کارگران معترض ادعا دارند که به دلیل سوء مدیریت، فساد مدیران و پارتی بازی، شرکت فولاد اهواز با رکود و ورشکستگی مواجه شده است.

            سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکومیت ادامه ی بازداشت غیر قانونی کارگران شرکت فولاد اهواز و سرکوب اعتراضات و اعتصابات مسالمت آمیز کارگران و دیگر اقشار و طبقات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بدون قید و شرط کارگران در بند و پرداخت حقوق و مطالبات بر حق آنها می باشد. 

           سازمان حقوق بشر اهواز 

          30 دسامبر 2018