در ادامه روند سرکوب فعالان کارگری این بار محمد خنیفر، کارگر نیشکر هفت تپه را که مدتی قبل آزاد شده بود توسط نیروهای امنیتی مجبور به اعترافات اجباری علیه خود شد.
در فیلمی که توسط حسابهای کاربری نزدیک به رسانه های امنیتی در شبکه های اجتماعی منتشر شده محمد خنیفر می گوید که در طول مدت زمان بازداشتش شکنجه نشده و واضح است که متنی را کە از رو میخواند با تمرین زیاد ھم نتوانست روحیه خود را طبیعی جلوە بدھد.
پیشتر، دو فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، و فعال مدنی مدافع حقوق کارگران سپیده قلیان هم در زمان بازداشت خود مجبور به اعترافات تلوزیونی شدند که پس از آزادی موقت مسائل شکنجه و اعترافات اجباری را فاش کردند و به همین دلیل مجددا دستگیر شدند و از دو هفته پیش، سرنوشت آنان مجهول و وضعیت آنان وخیم گزارش شده است.
اعتراف تلوزیونی كارگران و فعالان مدنی نقض حقوق بشر است و اجبار و شکنجه برای گرفتن این اعتراف نقض مضاعف حقوق بشر است. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران و مقامات قضایی و امنیتی مسبب این اعترافات که قبلا برخی آنان توسط اتحادیه اروپا تحریم شدند، باید به طور کل و به نحو جدی تر مورد تحریم نهادهای بین المللی قرار داده شوند و اسامی آنها در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر درج گردد.
برای تماشای ویدیو، اینجا کلیک کنید