تعدادی ازبازداشت‌شدگان عرب اهوازى كه اخيرا آزاد شده اند و می‌گويند " اشتباهی " وتنها  به دلیل گذر تصادفی در نزدیکی اماکن اعتراضات آبان ماه در مناطق اهواز و دیگر شهرهای استان که شاهد تظاهرات و تجمعات بودند دستگیر شده اند، به سازمان حقوق بشر اهواز اطلاع دادند که به طور وحشیانه‌ای شکنجه شده‌اند.

این گزارش تنها در مورد افرادی است که اخیرا بین یک تا ۴ هفته بازداشت و بعد از اینکه ثابت شد حضوری در اعتراضات نداشتند آزاد شده‌اند. اما سرنوشت بازداشت‌شدگان اعتراضات که نزد سازمان اطلاعات سپاه و یا وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر هستند تا کنون مشخص نیست تنها به این دلیل که هیچ کدام از این افراد تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش آزاد نشده اند. 

با این حال ، افراد آزاد شده می گویند که شکنجه بدنی و روانی شده اند و این شکنجه ها اثر بدی بر روح و روان آنها گذاشته و ‌تصور نمی‌کنند که از این تاثیرات منفی رها شوند ‌و به حالت طبیعی بازگردند. 

همه این افراد آزاد شده در سخنانشان گفتند که بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در  بدترسن شرایط شکنجه برای گرفتن اعتراقات اجباری علیه خویش قرار دارند.

در این شهادت‌ها درباره شکنجه با دو نوع از آزادشدگان ملاقات‌هایی انجام شده و مشاهدات خود را اینگونه بیان کرده اند:

نوع اول: کسانی که در اعتراضات آبان دستگیر شده اند اما امنیتی نیستند و تنها به اتهام " ارتکاب بزه " و اغلب بشکل فله ای و بي رويه دستگیر شده اند. این افراد غالبا از ساکنان مناطق حاشیه شهرها هستند مانند کوی سلیچ آبادان، کوی جدیده و زهیریه در  محمره (خرمشهر) ، کوی ساعدی و عبودی در فلاحیه ( شادگان)، و نیز کوی زنجیر و گاما در معشور (ماهشهر).

ع . ش از بازداشتی های نوع اول می گوید: از خانه برادرم به سمت منزل پدرم خارج شدم که یک پژو ۴۰۵ کنارم ایستاد و دو نفر پیاده شدند و‌من را دستگیر کردند و سپس من را تحویل نیروی انتظامی دادند. او می گویید اولین کار آنها  به من دستبند زدند و سرم را با کیسه‌ای پوشاندند ‌و در یک اتاق پر از بازداشتی انداختند جایی برای نشستن نبود همه ایستاده بودیم و هر چند ساعت یک بار کسانی می آمدند و ما را کتک می زدند. بیشتر روی ران و پا و‌ کمر. چون چشمام بسته بود نمیدونم با چی میزدن. فکر کنم با باتوم و‌ لوله سبز یا کابل بود چون یک بار چیز سفتی به تنم می خورد و یک بار حالت شلاقی داشت. این وضعیت چند روز ادامه داشت. روزی یک وعده غذا با حجم کم می دادند بعضی اوقات خانواده بعضی بازداشتی ها با رشوه غذا به فرزندشان می رساندند که بین ما توزیع می شد و‌ کفاف همه نمی شد. 

ن . ج از نحوه بازداشت و شکنجه خود چنین می گوید: ساعت ۴:۳۰ صبح بود که چند مامور از بالای دیوار به داخل حیاط منزل پریدند و در را برای بقیه باز کردند و بدون مراعات حرمت منزل ‌وارد خانه شدند. همه چیز را به بهانه تفتیش به هم ریختند ‌و رعب و وحشت در دل کودکان خوابیده ایجاد کردند یک نفر با صورت پوشیده با آنها بود که من را شناسایی کرد و سرم پوشاندند و دستبند زدند و در پشت ماشین پرت کردند. چندین نفر بودیم و روی هم غلت می خوردیم و هر چند دقیقه با پوتین به شکم ‌و کمر و دنده‌هایمان می زدند و‌ تنها حق “اه” گفتن را داشتیم. حدودا ۱۰ روز بازداشت بودم و دوست ندارم آن روزها را به یاد بیاورم چون عذابم میدهد. نمیخام چیزی یادم بیاد. اگر مساله وثیقه برای ضمانت نبود (سند منزل یکی از بستگان) از این جا فرار می کردم. 


بازداشت شدگان نوع دوم: کسانی که مدتها قبل از اعتراضات آبان دستگیر و‌ قبل از اعتراضات و یا کمی پس از آن آزاد شده اند. 

ع . آ از بازداشتی های نوع دوم است او حدودا ۴ ماه قبل از اعتراضات دستگیر می شود و‌ تا دو ماه هیچ کس از او خبری نداشت ‌و خانواده او ۱۰ میلیون تومان به بعضی اشخاص رشوه داده‌اند تا از محل بازداشت فرزندشان باخبر شوند. او کارگر ساختمانی است ‌‌و هیچ فعالیت سیاسی ندارد و نمی داند چرا دستگیر شده اما وزارت اطلاعات به او گفته که با پسر عمویش که در خارج کشور است ارتباط برقرار کرده. او تعریف می کند که روزانه ۲ الی ۳ ساعت بیشتر نمی خوابید. سلول او بشکل عجیبی نورانی بود و‌ نور اجازه نمی داد بخوابد. او می‌افزاید: در ۲۴ ساعت شاید ۲ الی ۳ ساعت این چراغ خاموش می شد و اگر خواب بودم با پاشیدن آب خیلی سرد یا خیلی گرم بیدارم می کردند. 

م . س در مسیر برگشت به خانه بود که دستگیر شده حدود یک سال در بازداشت بود. او می گوید که بارها و بارها مرا به اعدام تهدید کردند و در تمام مراحل بازجویی چشمهایم بسته بود و با چیز سفتی به کف پا یا ساق پا یا ران هایم می زدند، خانواده‌ام از مکان بازداشتم اطلاع نداشتند. اجازه تماس نمی دادند. 


سازمان حقوق بشر اهواز

دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸

٢٣ دسامبر ٢٠١٩