رژيم ایران با همکاری هم‌پیمانانش از جمله روسیه و چین، مانع از عضویت دکتر کریم عبدیان کارشناس روابط بین الملل و رئیس سازمان حقوق بشر اهواز، در کمیته گروه کارشناسان سازمان ملل کارگروه ساکنان اصلی وابسته به شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل برای دوره 2017-2019 شد.
در ماه مارس آقاى عبدیان به عنوانی یکی از 5 نامزد قاره آسیا، برای عضویت در این کمیته انتخاب شده بود و در نهایت "فولمان چادری" از جمهوری نپال به عضویت این کمیته درآمد.

در همین راستا دکتر کریم عبدیان قبول آقاى چادری برای عضویت در در کمیته گروه کارشناسان سازمان ملل کارگروه ساکنان اصلی وابسته به شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد را تبریک گفت.

کارگروه ساکنان اصلی 16 عضو دارد، که 8 عضو آن از سوی اعضای سازمان ملل و 8 عضو دیگر به انتخاب نمایندگان سازمان‌های مردمی ثبت شده در سازمان ملل که تعداد آنها به بیش از 4000 سازمان مردمی غیردولتی می‌رسد، انتخاب می‌شوند.

طى دو ماه گشته رژيم ایران توانست با تلاشهاى فراوان از طریق لابی‌ها و کشورهای هم‌پیمانش مانع از عضویت دکتر کریم عبدیان بنی سعید در این کمیته شود و این امر نشانگر عمق هراس رژیم این از تلاش‌های و فعالیت‌های مبارزان ملت عرب اهواز در مجامع و نهادهای بین‌المللی مى باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز
10 - 6 - 2016

جستجو