در آستانه عيد قربان ، و طى روزهاى اخير ، دهها تن از فعالان فرهنگى و جوانان و شهروندان عرب در نقاط مختلف شهر اهواز توسط اداره اطلاعات اهواز و نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شده اند. 

منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز ( اهرو) گفتند كه اين بازداشتها به هدف جلوگيرى از تجمعات مسالمت آميز عيد قربان كه سالانه برگزار مى شود. صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.

اسامى بازداشت شدگان روز یکشنبه، عبارتند از:

۱-ریاض زهیری ۲۱ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۲-جواد هاشمی ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۳-حسن حیاوی ( الحایی) ۲۸ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۴.حسن دلفی ۲۳ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۵.حیدر سوارى ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۶.میلاد عفراوی ۲۲ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۷.شاکر شریفی ۲۷ ساله از منطقه ویژه شهری عین دو اهواز ۸.یاسر سیلاوی ۲۷ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۹.سجاد نصیرى (الحایی) ۲۲ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۱۰-عباس شریفی ۲۱ ساله از منطقه ویژه شهری عین دو اهواز ۱۱.علی باوی ۲۳ ساله از کوى علوى اهواز ۱۲.یوسف خسرج ۲۰ ساله از اهالی کوى ملاشیه اهواز ۱۳.أحمد حیدری ۱۵ ساله از کوى گلدشت اهواز.

در طی دو روز یکشنبه و دوشنبه  ۹ تن از فعالان فرهنگى عرب بازداشت شدند كه عبارتند از: 

١-خسرو ساعدی (ابوعماد) ٢-احمد دغاغله (موسسه فرهنگى الهلال) ٣-مرتضى نیسی ۴-صالح منابی ۵-عبدالله ساعدى ابو طه(مسؤل وبسایت انا المثقف) ۶-فهدحمادی ٧-عزیز کنانی (مسئول موسسه فرهنگى فنون) ٨-نبی نیسی ( مسئول موسسه معلم) ٩- هادى صابئى (از صابئىن اهواز).

اما جوانان بازداشت شده ديروز سه شنبه ( 29 اوت - ٧ شهريور) ، مهدى کروشات عدنان بیانات ، عباس سوارى، محسن سوارى ، یعقوب حیدری ، باسم بدوی، مسعود حردانی ، علی دحیمی، سعید تمیمی، یاسین باوی، فرید عنافجه، سعید خضری ، وسام شرفه ، هستند.

دستگاههاى امنیتی ايران جهت ایجاد رعب و و وحشت به هدف جلوگیری از هرگونه تجمعات مسالمت آمیز به مناسبت بزرگداشت عيد قربان، اقدام به اين بازداشتهاى گسترده جوانان و فعالان شهرها و روستاها در مناطق مختلف اقلیم اهواز كرده اند و اين هجوم گسترده در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد.

سازمان حقوق بشر اهواز تأكيد مى كند که دولت ايران بايد به توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 پايبند باشد و به حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز احترام بگذارد . 

 قطعنامه مذكور با صراحت اعلام داشته که کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.

از آنجایی که این بازداشتهای خودسرانه و برقراری جو امنیتی شدید و نقض فاحش حقوق شهروندان عرب این اقلیم مخالف تمامی مقررات و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و انسانی می باشد سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این بازداشتهای غیرقانونی، خواستار مداخله فوری جامعه بین المللی و تمامی سازمانهای حقوق بشر جهت حمایت این بازداشت شدگان از سوءرفتار و شکنجه های احتمالی از سوی رژیم و ایجاد فشار بیشتر بر مقامات ایرانی و مطالبه آنها جهت رعایت واحترام حقوق بازداشت شدگان با توجه به قوانین تصریح شده درسازمان بین الملل و حتی قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.