دادگاه انقلاب اهواز دو فعال عرب اهوازى به نامهاى عبدالله عبداللهى و قاسم بیت عبدالله از اهالى منطقه شاوور شهرستان شوش، به اتهامات امنيتى به اعدام محكوم كرده و ٦ فعلل ديگر را به زندانهاى بين ٣ تا ٣٠ سال محكوم كرده است.

طبق اين حكم احمد عبداللهی (۳۰ ساله، ساکن شوش) به ۲۵ سال حبس تعزیری، ماجد بیت عبدالله (۲۳ ساله، ساکن روستای خلف مسلم) به ۲۵ سال حبس تعزیری، حسون بیت عبدالله، فرزند عباس (۳۱ ساله، اهل روستای درچال)  به ۲۵ سال حبس تعزیری، حسین عبداللهی (۲۴ ساله، برادر متهم ردیف اول، ساکن منطقه شاوور) به ۳ سال حبس تعزیری، عیسی عبداللهی (۳۰ ساله) و مجید عبداللهی (۲۴ ساله) نیز هر یک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

احكام اعدام و زندان عليه اين فعالان با اتهامات " محاربه از طريق تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى  و تشکیل گروه “جند الفاروق” در حالى صادر شده كه آنان از سال ۹۴ تا کنون تحت شكنجه در بازداشگاههاى وزارت اطلاعات در بازداشت به سر می برده اند.

از سوى ديگر فعالان حقوق‌بشری در اهواز معتقدند اساسا گروهی به نام “جندالفاروق” وجود خارجی نداشته و این گروه ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی برای برخورد با فعالان مدنی عرب است كه قبلا سابقه داشته و در سالهای گذشته تعداد زيادى از فعالان  به اتهام تشکیل گروههاى نامگذارى شده توسط اداره اطلاعات اهواز ، بى گناه، مجازات شده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن ابراز نگرانى از افزايش اعدامهاى بى رويه عليه فعالان عرب نهادهاى خواستار لغو حكم اعدام اين دو فعال عرب اهوازی و احكام اعدام و زندان دیگر فعالان سياسى و مدنى  و اجراى محاكمه عادلانه و علنى براى آنان با حضور وكلاى مستقل مى باشد. 

سازمان حقوق بشر اهواز

 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 

٢ سپتامبر ٢٠١٧