میزان گرد و غبار صبح شنبه در اهواز یک هزار و ۲۶۳ میکروگرم بر مترمکعب شد. اين ميزان که معادل ۸،۴۲ برابر حد مجاز است بیشترین میزان را در خوزستان دارد. 

به گزارش خبرگزاری دولتى ایرنا، رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: “میزان گرد و غبار در ساعت هشت صبح شنبه در اهواز یک هزار و ۲۶۳، شوشتر ۲۴۴، و دزفول ۳۰۰ میکرو گرم بر مترمکعب اعلام شده است”.

شهریار عسکری در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: “این میزان گرد و غبار در ساعت هفت صبح امروز در اهواز یک هزار و ۲۱ و شوشتر ۱۵۸ میکرو گرم بر مترمکعب گزارش شد”.

آخرین خبر دریافتی از اداره کل محیط زیست خوزستان حاکیست میزان ذرات معلق در هوا در ساعت ۹ صبح امروز رو به کاهش است و این میزان در اهواز به ۴۸۱ و دزفول ۳۱۵ میکروگرم بر متر مکعب رسیده است که دزفول افزایش دارد.

حد طبیعی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

شهروندان اهوازى صدها تجمع در اعتراض به سیاست های نابخردانه و تبعیض آمیز رژیم جمهوری اسلامی ایران در انتقال سرچشمه های آب رودخانه های استان خوزستان به مناطق مرکزی و همچنین سد سازی های بى رويه، كه باعث خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و همه آبهای سطحی و زیر سطحی منطقه شده است ، برگزار كرده اند.

آمارها و بررسی های رسمی نشان می دهد همه کانون های گردو غبار در داخل کشور و در نتیجه پروژه های انتقال آب، و خشكاندن عمدى تالابها به هدف استخراج نفت و طرحهاى نيشكر ، قرار دارند.

سازمان حقوق بشر اهواز سیاست های خصمانه در قبال محیط زیست و خشكاندن رودخانه ها و تالابها را شدیدا محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این برنامه های غير انسانى است.

ما از نهادهای بین المللی حقوق بشر و نهادهای ذیربط در موضوع محیط زیست می خواهيم که با تذکرات جدی و با هدف حمایت از انسان و محیط زیست در اهواز، و ساير مناطق به رژیم ایران فشار بیاورند.

سازمان حقوق بشر اهواز

١٦ سپتامبر٢٠١٧