همزمان با آغاز سال نوی تحصیلی در ایران، کودکان اهواز کمپین "تحصیل به حق مادری حق من است" به راه انداختند.
همزمان با آغاز سال نوی تحصیلی در روز شنبه 23 سپتامبر 2017 برای میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو در ایران، کودکان عرب اهوازی و دیگر قومیت‌ها از تحصیل به زبان مادری محروم شده و ناچارند به زبان فارسی که براساس قانون اساسی ایران به عنوان تنها زبان رسمی بر همه تحمیل شده و همه زبان‌های غیرفارسی را به حاشیه رانده، درس بخوانند.
به همین مناسب مردم اهواز با به راه انداختن کمپین "تحصیل به زبان مادری حق من است" (#التعليم_بلغة_الأم_حقي) خواستار حق تحصیل به زبان عربی به عنوان زبان مادری خود در مدارس شده‌اند، حقی که یکی  از حقوق اساسی همه انسان‌ها است.
تعداد پرشماری از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان تصاویر ویدئوهایی با هشتگ #التعليم_بلغة_الأم_حقي در چارچوب این کمپین در فضای مجازی منتشر کرده و از مقامات ایرانی خواسته‌اند تحصیل به زبان عربی در مدارس را ممکن کنند.
برای مشاهده تصاویر و ویدئوهای این کمپین روی این لینک کلیک کنید.
علیرغم اینکه زبان فارسی، زبان یکی از قومیت‌ها در ایران و نه زبان دیگر قومیت‌ها که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، است، به لطف سیاست‌های نژادپرستانه به ابزاری ایدئولوژیک برای مبارزه با دیگر زبان‌ها و نابودی هویت قومی ملت‌های غیرفارسی از طریق اقدامات فارسیزاسیون سیستماتیک و همانندسازی فرهنگی تبدیل شده است.
این در حالی است که میثاق آموزشی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد 2030 که با هدف تضمین فرصت‌های آموزشی مساوی برای همگان، تنظیم شده، حکومت‌ها را به آموزش زبان اقوام ملزم می‌کند، اما شوونیست‌ها در ایران و در راس آنها فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران با این بهانه که آموزش زبان اقوام در آینده می‌تواند موجب "تضعیف زبان فارسی" شود، مانع از تحقق این موضوع شده‌اند. این موضوع نشان‌ می‌دهد قوم‌گرایان و اسلام‌گرایان تندرو در رژیم جمهوری اسلامی می‌کوشند از طریق این گفتمان ملت‌ستیز مانع از تحقق حق طبیعی و انسانی کودکان در زمینه تحصیل به زبان‌ مادری‌ شوند.
حکومت ایران کماکان قطعنامه بین‌المللی A/RES/61/266 صادره در تاریخ 16 می 2007 را نقض می‌کند. بر اساس این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل همه کشورهای عضو را به حفاظت و تشویق به حفاظت از همه زبان‌های که ملت‌های جهان از آنها 
استفاده می‌کنند، ملزم کرد. در این قطعنامه با هدف تقویت وحدت در چارچوب تنوع و همچنین تقویت درک جهانی از تعدد زبانی و تعدد فرهنگی، سال 2008 سال جهانی زبان‌ها نام‌گذاری شد.
بر همین اساس سازمان حقوق بشر اهواز خواستار اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به حق تعلیم ملت عرب اهواز و سایر ملت‌های غیر فارس در ایران به زبان مادری است. این حق در اسناد بین‌المللی متعددی، از جمله در بند سوم و چهارم اعلامیه حقوق ویژه افراد اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی و قطعنامه شماره 47/135 صادره از مجمع‌ عمومی سازمان ملل در سال 1992 و ماده 30 میثاق حقوق کودکان صادره از کمیته حقوق کودکان و ماده 20 میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی صادره در تاریخ 16 دسامبر 1946 ذکر شده است.
حکومت ایران که همه این قطعنامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی را امضاء کرده، باید بدون قید و شرط آنها را اجرا کرده و به روند 38 ساله عدم اجرای ماده 15 قانون اساسی که بر حق آموزش به زبان مادری برای همه ملت‌های غیرفارس تاکید دارد، پایان دهد.

سازمان حقوق بشر اهواز
22 سپتامبر 2017