سید ضیا نبوی ومحمد عمورى

سید ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار و سخنگوی کمیته دفاع از حق تحصیل، پس از گذشت یک ماه از اداره اطلاعات اهواز به بند عمومی زندان کارون اهواز بازگردانده شد. وى که از خرداد سال ۸۸ تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سرمی برد، ۱۵ اسفندماه گذشته پس از بازرسی کامل وسایل ضیا در زندان کارون اهواز و ضبط کلیه دستنوشته های وی، به وزارت اطلاعات منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

ضیاء نبوی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اهواز، تحت فشار قرار گرفت تا نوشت…

Read More

تظاهرات در اهواز

: به

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

كليه سازمان ها و فعالان بين المللى مدافع حقوق بشر

با نزدیک شدن هشتمین سالگرد انتفاضه مسالمت آميز ملت عرب اهواز به تاریخ 15 آوریل 2005 در اعتراض به سياستهاى پاکساژی نژادی و تغییر

دمگرافیک جمعیتی موج بازداشت شهروندان عرب اهوازی از دو ماه قبل آغ…

Read More

موسسه الحوار

فعالان عرب اهوازى عضو موسسه الحوار که به اعدام محکوم شده اند، کاندیدای جایزه بین المللی “شجاعت مدنی” شدند. این جایزه به کسانی تعلق می گیرد با به خطر انداختن خود و با استفاده از روشهای مدنی، در مقابل بدی ها، ثابت قدمانه مقاومت کرده اند.

کاندیداهای این جایزه بین المللی، محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه فعالان هویت طلب عرب محکوم به اعدام به همراه دیگر فعال موسسه الحوار، رحمان عساکره که به بیست سال حبس مح…

Read More

زندانى

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

كليه سازمان ها و فعالان بين المللى مدافع حقوق بشر

هجوم نیروهای امنیتی، پلیس، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی وابسته به آنها به منازل مردم و بازداشتهای دسته جمعی در اقلیم عربستان (اهواز ) همچنان ادامه دارد. این یورش ها به دلیل اعتراصا…

Read More

زندانيان عرب اهوازى

به

كميته حقوق بشر سازمان ملل

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى دفاع از حقوق بشر

كليه سازمانهاى مدافع از حقوق بشردر ايران

كليه سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر

دیوان عالى كشور حكم اعدام 5 تن از زندانيان سياسي عرب كه توسط وزارت اطلاعات در سال 2011 دستگير شده بودند. را تأييد كردد. اين حكم توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضي سيد محمد باقر موسوي در تاريخ 17/4/1391 به اتهام

محاربه با خدا وفساد في الارض و تبليغ…

Read More

جستجو