تظاهرات در اهواز

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

كليه فعالان و سازمان هاى مدافع حقوق بشر

در آستانه هشتمين سالگرد انتفاضه آوريل 2005 و قیام مردم عرب اهواز تظاهراتی در بعضی شهرها و مناطق در روزهاى اخير صورت گرفت و در این راستا در شهر حمیدیه (در ۲۵ کیلومتری غرب اهواز) و کوی علوی (حی الثوره یا شلنگ آباد) در جنوب غرب شهر اهواز تظاهراتی از روز ۱۲ آوریل شبانه انجام گرفته است.

در این اعتراضات صدها تن از شهروندان عرب بازداشت و راهی بازداشتگاه های اطلاعات شدند. شمار بازداشت از ابتدای ماه مارس تا کنون به بیش از 218 نفر رسیده است .

اين بازداشتها كه در پى تظاهرات و تجمعات مسالمت آميز براى احياى سالگرد انتفاضه مسالمت آميز ملت عرب اهواز در 15 آوریل 2005 در اعتراض به سياستهاى پاکساژی قومى و تبعيض نژادى موج بازداشت شهروندان عرب اهوازی از دو ماه قبل آغاز شده و مقامات امنیتی جهت ایجاد رعب و و وحشت به هدف جلوگیری ازهرگونه تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت بزرگداشت این قیام، اقدام به بازداشت گسترده جوانان و فعالان شهرها و روستاها در مناطق مختلف اقلیم اهواز كرده اند و اين هجوم گسترده نيروهاى انتظامى و امنيتى و سپاه پاسداران ودستگیریها در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد و اسامی بازداشت شدگان به ترتيب تاريخ شروع دستگيريها به قرار ذیل می باشد :

دستگير شدگان روز جمعه اول مارس 2013

1-عبدالرضا غبيشاوي 2-محمد كريمي 3- جاسم ناصري 4- قاسم سيمري از أهالي منطقه كوره شهر معشور 5-سميرخنافره 6-عبدالرضا عنافجه 7- رضا ساعدي 8-رمضان باوي 9-جابر ال كثير 10-عبدالرضا ثامري 11-محمد عبادي 12- عمار موسوي 13-عماد سلامات , از أهالي عبادان (آبادان)

ب:نام دستگير شدگان روز شنبه دوم مارس 2013

14-علي صخراوي 15- هادي خضيري 16نجم مقدم 17-ابراهيم حاج مقدم از اهالي منطقه جراحي شهر معشور

بازداشت شدگان روز يكشنبه سوم مارس 2013

18-جاسم دريس 19- خلف جابري 20-كاظم حزباوي 21-ناصر فاضلي 22- ثامر مطوري از اهالي منطقه دورخوين شهر فلاحيه( شادگان)

بازداشت هاى 3مارس تا 8 مارس 2013

23-اكرم بدوي 24-مهدي زهيري 25-ناصر حزباوي 26-فاخر حلفي از اهالي كوت عبدالله.

27-كاظم نواصري 28-اسعد نواصري 29-جمال نواصري 30-جلال بدوي 31-رحيم طرفي 32-ابراهيم زرقاني از اهالي كوت نواصر اهواز.33-خليل شعباني 34-ماهر خسرجي 35-جلال عموري 36-ضياء شريفي 37-هادي مزرعه از اهالي منطقه زرگان اهواز.

بازداشت شدگان روز جمعه ٨/٣/٢٠١٣

38-كريم صالحي 39-عبدالرضا حزباوي 40-محمد باوي 41-جاسم عفراوي از اهالي كوي كوت النواصر اهواز .

دستگير شدگان روز دوشنبه 11/3/2013

42-ناجي نواصري ٢٥ ساله 43-كريم هاشمي ٣٣ ساله 44-حيدر كعبي ( 26) ساله 45-عيسى ناصري ( 20) ساله 46- هادي سوداني (40 )ساله 47- رامي ناصري (18) از منطقه جنگيه اهواز 48- خلف هليجي (19)ساله 49-امين حيدري (35)ساله 50-كاظم حزباوي (18)ساله از اهالي منطقه "ابودبس" شهر اهواز.

روز چهار شنبه ١٣/٣/٢٠١٣ بازداشت يك شهروند عرب اهل روستاى "بيت خشان" شهر شوش بنام 51- خلف فرزند ثامر

دستگير شدگان مؤرخه ١٦/٣/٢٠١٣ روز شنبه

52-سيدهاشم فرزند حاج سيدنور (43)ساله 53- عامر فرزند رستم زغيبي (37) ساله 54-جمعه كعبي فرزند عبدالعالي

دستگيرشدگان روز پنج شنبه 21/3/2013

55-ناجي ثامري 56-هادي ثامري 57-محمد ناصري 58- رضا ناصري 59-حسن زهيري از اهالي ملاشيه اهواز. 60-حبيب بدوي 61 مكي دورقي 62-جعفر دورقي 63-مهدي حزباوي 64-هادي ناصري 65-علي ناصري 66-كاظم هليجي 67-عارف هليجي 68-ناجي سواري 69-احمد عموري 70-اسماعيل حياوي 71-نوروز حياوي 72-رمضان ناصري 73-جليل ساعدي 74-هاشم عموري ,از اهالي منطقه "كوت عبدالله"اهواز.75-شهاب حياوي 76-ايوب عموري 77-سعيد سواري ,از اهالي "حصير آباد" شهر اهواز.78-ميثم زهيري 79-محمد شجيراوي 80-سلمان معاوي 81-صادق نواصري 82-مجيد سواري از اهالي منطقه جنگيه اهواز.83-ناصر عموري 84-علي حزباوي 85-مزيد زرقاني,از اهالي منطقه "قلعة چنعان" شهر اهواز.86-كريم باوي 87-حمزه حاج مقدم 88-امير ربيحاوي 89-سامي طرفي 90-ف

102-ماهر شريفي 103-هادي شريفي 104-رحيم عبيات 105-ابراهيم موسوي 106-رمضان ساعدي ,از اهالي "سيدكريم"شهر اهواز 107-علي ناصري 108-عاصي بجاري 109-مسعود باوي 110-مجيد مسعودي 111- شجاع طرفي 112- جلال جلالي ,ساكن شهر اهواز كوي گلستان.

بازداشت شدگان روز دوشنبه 25/3/2013

112-كاظم ثامري 113-غازي خضيري 114-حبيب تميمي 115-طاهر ربيحاوي 116-باقي مزرعه 117-مكي مجدم 118-عبدالواحد ناصري 119-فيصل غرابات 120-جاسم فاضلي 121-صمد محمدي 122-حافظ شعباني 123-يوسف ناصري, از ساكنان كوي مجاهد شهر اهواز.

دستگير شدگان روز سه شنبه ٢٦/٣/٢٠١٣

124-محمد صاكي 125-حيدر صاكي 126- محمدرضا صاكي 127-علي بني صالح, از اهالي شهر حويزه.128-هادي فرزند فرحان حيدري ٢٤ ساله ساكن گلدشت اهواز 129-عقيل حيدري فرزند حسون ٢٧ ساله 130-احمد فرزند فرحان حيدري٢٠ ساله 131-عدنان حيدري فرزند حسون ,از اهالي كوي پرديس اهواز. 132-كريم حميداوي 133-عماد عنافجه 134-حميد غانمي 135-هادي غانمي 136-موسى راشدي 137-عيسى كريمي 138-جمال ال كثير 139-صادق شريفي 140-امير خسرجي 141-جواد سوداني 142-فؤاد سميري,از ساكنان روستاى "طره بخاخ" شهر عبادان.

بازداشت شدگان مؤرخه ٢٧/٣/٢٠١٣

از شهر حويزه 143-محمد عماره مرمضي ٣٥ ساله معلم در شهر حويزه 144- احمد حيدري فرزند عبد ٢١ ساله از كوي پرديس اهواز 145- حسين طرفي فرزند حسون ساكن كوي جمشيد آباد شهر آبادان 146- سعيد مزرعه فرزند كاظم ساكن منطقه " زويه" شهر اهواز 147- علي غبيشاوي از اهالي معشور

دستگير شدگان روز پنج شنبه ٢٧/٣/٢٠١٣

147-ناجي غوابش فرزندحامي (30)ساله ساكن روستاى (مالكيه سفلى) شهر خفاجيه( سوسنگرد) شغل وي معلم در شهر حويزه 148-بهادر خالدي 149-كريم بريهي 150-ناجي سواري 151-سامي حميدي 152-عنيد عياشي 153-مصطفى بدوي 154- مهدي بدوي 155- قاسم ناصري 156- جاسم ناصري 157-عباس سواري 158-دهر سواري 159-عماد جابري 160-حامد حزباوي 161-علي فاضلي.

دستگير شدگان 1 آوريل 2013 در مناطق مختلف اهواز :

162- جارالله هاشمي 163- ابراهيم صياحي 164- عزيز صالحي 165- باقر مقدم 166-نجم برومي 167- صالح نصيري 168-عبدالله موسوي 169- كاظم عبيداوي 170- احمد ساعدي.

بازادشت شدگان منطقه کوت عبدالله در تاریخ 4 آوريل :

۱۷۱- عیسی ناصری ۲۹ ساله ۱۷۲- سعد ناصری ۱۸ ساله ۱۷۳- صادق ناصری ۱۹ ساله

بازداشت شدگان بندر خور موسی( بندر خمینی) در روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

۱۷۴- هادی جابری

۱۷۵- کریم عموری

۱۷۶- هادی موسوی

۱۷۷- عبدالرحمان خنافره

۱۷۸- رمضان نواصری

۱۷۹- ناجی مرمضی

بازداشت شده كوى درویشیه اهواز در ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

۱۸۰- حبیب امیری ۲۶ ساله

در چهارم فروردین ۱۳۹۲ در یک تجمع اعتراضی در شهر حویزه نیز تعدادی از شهروندان عرب بازداشت شدند:

۱۸۱- عقیل جرفی ۱۸ ساله فرزند رزاق

۱۸۲- محمد صاکی فرزند عبدالزهرا

۱۸۳- حمید صاکی فرزند عبدالحسین

۱۸۴- محمد فتله

۱۸۵- علی سیلاوی فرزند سهیل

۱۸۶- ناصر فلاحی فرزند فاخر

۱۸۷- حمید فلاحی فرزند فاخر

۱۸۸- عادل سیلاوی فرزند کاظم

دستگیری های کوت عبد الله ٩/٤/٢٠١٣ مصادف با ٢٠ فروردین:

١٨٩- کاظم حزباوی ١٩٠- جاسم حزباوی ١٩١-هادی هلیجی ١٩٢-رحیم راشدی ١٩٣-کاظم راشدی ١٩٤-علی هلیجی ١٩٥-کریم طرفی ١٩٦-حامد طرفی ١٩٧-سمیر صخراوی ١٩٨- ناجی حمیدی ١٩٩- باسم ساعدی ٢٠٠- خلف باوی ٢٠١-مجید مقدم ٢٠٢- عبدالواحد ناصری ٢٠٣- صمد ناصری ٢٠٤- یوسف عشیراوی ٢٠٥- بدر سیمری ٢٠٦- ناصر نواصری.

در روز پنج شنبه ٢٢ فروردین در کوی علوی (حی الثوره) دو نفر از فعالان حقوق بشر و وبلاگ نویس بنام های ذیل در بین دستگیر شدگان

دستگيريهاى تظاهرات كوى زويه اهواز در 15 آوريل 2005 :

٢١٥- حميد مزرعه

٢١٦- سالم باوى

٢١٧- مجيد مزرعه

٢١٨- جاسم شهبازى

یک شنبه شب ٢٥ فروردین نيز در حی الثوره ( شلنگ آباد ) اهواز گروهی از جوانان عرب دست به تظاهراتی زده که به گفته منابع محلی با تیر اندازی نیروهای امنیتی یک نفر از شهروندان عرب مجروح و پس از آن بازداشت شده است .

لازم به ذكر است كه خانواده هاى افراد دستگیر شده تا كنون هيچ اطلاعى از مكان توقيف فرزاندشان ندارند و با مراجعه به ستاد خبری و دادگاه انقلاب هیچ نتیجه ای تا کنون نگرفته اند و مأموران امنیتی در ستاد خبری در جواب خانواده ها به آنها گفته اند که ما با شما تماس خواهیم گرفت.

هرساله مردم عرب در اعتراض به سیاست های نظام ، در چنین روزهائی که مصادف با سالگرد ۱۵ آوریل انتفاضه ۲۰۰۵ تظاهراتی را انجام می دهند و تعداد زیادی از تظاهر کنندگان دستگیر یا کشته می شوند .

سازمان حقوق بشر اهواز تأكيد مى كند که دولت ايران بايد به توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 پايبند باشد و به حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز احترام بگذارد . قطعنامه اخير با صراحت اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.

از آنجایی که این بازداشتهای خودسرانه و برقراری جو امنیتی شدید و نقض فاحش حقوق شهروندان عرب این اقلیم مخالف تمامی مقررات و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و انسانی می باشد سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این بازداشتهای غیرقانونی، خواستار مداخله فوری جامعه بین المللی و تمامی سازمانهای حقوق بشر جهت حمایت این بازداشت شدگان از سوءرفتار و شکنجه های احتمالی از سوی رژیم و ایجاد فشار بیشتر بر مقامات ایرانی و مطالبه آنها جهت رعایت واحترام حقوق بازداشت شدگان با توجه به قوانین تصریح شده درسازمان بین الملل و حتی قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.و با توجه به کنوانسیون ژنو در مورد حقوق بازداشت شدگان و دیگر میثاق ها ومعاهدات بین المللی خواستار حصول اطمئنان از سلامتی بازداشت شدگان، آگاهی از محل بازداشت آنها، دادن اجازه ملاقات با خانواده هایشان و همچنین آزادی فوری و بدون قید وشرط آنها می باشد .

سازمان حقوق بشر اهواز

١٥ مارس ٢٠١٣


جستجو