نامه چهار فعال عرب اهوازى اهل فلاحيه از زندان كارون

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

كليه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر

چهار تن از فعالان عرب اهوازي از شهر فلاحية ( شادگان) كه به اعدام محكوم شده اند و حكم اعدام به خانواده هايشان نيز ابلاغ شده است طى نامه ايى از درون زندان كارون خواستار مداخله سازمانهاى بين المللى حقوق بشر براى لغو احكام اعدامشان شده ند .

چهار فعال عرب كه عبارتند از : عبدالرضا امیر خنافره ، غازی عباسی ، عبدالامیر مجدمی ،و جاسم مقدم پيام بدون اجراى محاكمات عادلانه و بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى به اتهام محاربه با خدا و فساد في الارض روز شنبه گذشته 13 جولاى تأييد حكم اعدامشان به خانواده هايشان ابلاغ شد .

در نامه اين زندانيان سياسى محكوم به اعدام آمده است :

بعد از گذشت 3 سال بازداشت دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد و بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم . با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نداشت . آنها در نامه شان تأكيد كردند كه كارشناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى به سمت شخص يا ارگان دولتى و غير دولتى از آنها شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها به سوى ارگانهاى سپاه و بسيج و ادارات دولتى تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند .

طبق گزارش سابق سازمان حقوق بشر اهواز در تاريخ 24 سپتامبر 2012، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حكم اعدام و زنداني 7 نفر از فعالان سياسي عرب شهر فلاحيه (شادگان) را صادر كرده است :

1-آقای عبدالرضا امیر خنافره فرزند یونس متولد 1366 مجرد فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام با طناب چوبه دار محكوم شده است.

2-آقای عبدالامیر مجدمی فرزند هوشنگ متولد 1359 متاهل فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم به اعدام با طناب چوبه دار محكوم شده است.

3- آقای جاسم مقدم پیام فرزند سعید متولد 1364 مجردفاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام با طناب چوبه دار محكوم شده است.

4-آقای غازی عباسی فرزند احمد متولد 1361 مجرد فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام با طناب چوبه دار محكوم شده است.

5-آقای شهاب عباسی فرزند احمد متولد 1365 مجرد فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به سه سال حبس در تبعید در زندان شهرستان اردبیل محكوم شده است.

6-آقای سامی جدماوی نژاد فرزند عزیز متولد 1360 مجرد فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به سه سال حبس در تبعید در زندان شهرستان اردبیل محكوم شده است.

7- آقای هادی آلبوخنفرنژاد فرزند عبدالخضر متولد 1360 متاهل فاقد سابقه کیفری به اتهام محاربه و افساد فی الارض به سه سال حبس در تبعید در زندان شهرستان اردبیل محكوم شده است.

اتهام اين فعالان سياسي عرب محاربه با خدا و فساد فی الارض با کیفرخواست صادره از دادسرا به شماره 9010436300400791 طبق مواد 105 و 183و 109 و 191 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهمین ردیف های اول الی چهارم به مجازات مندرج در بند 1 ماده 190 قانون مذکور (اعدام) از طریق طناب چوبه دار و متهمین ردیف پنجم و ششم و هفتم به مجازات مندرج در بند 4 ماده مذکور با رعایت ماده 193 قانون مذکور یعنی سه سال حبس در تبعید در زندان شهرستان اردبیل صادر شده است.

خاطرات يك زندانى سياسي عرب اهوازى درباره ٤ فعال شهر فلاحيه محكوم به اعدام :

يكى از فعالان عرب اهوازى كه اخيرا از زندان آزاد شده است با درخواست عدم ذكر نام وى قسمتى از خاطرات زندان خود را براى سازمان حقوق بشر اهواز فرستاده و وضعيت اسفناك اين متهمان بيگناه را اينچنين توصيف كرده است :

" زمانی که مرا وارد سلول انفرادی کردند و مرا زنده وارد گور کردند یک لحظه ایستادم و به

صدای خرد شدن استخوانهایم گوش فرا دادم ،خرد شدن در زیر دیوارهایی که از هر چهار طرف بسویم می آمدند ، دیوارهایی که پر از نوشته بود و مرا به یاد امامزاده هایی می انداخت که در بچگی با تمام سادگی با زغالی بزرگ بر روی دیوارهایشان یادگاری می نوشتیم . نوشته ای بزرگ روی یکی از دیوارها توجهم را جلب کرد ، شعری به عربی بود :

" کل مایهزنی الشوگ دمعاتی تطیح خُرسة و تهل بسکوت ما تگدر تصیح "

این شعر بشدت مرا تحت تاثیر قرار داد ، تعریفی دقیق و کوتاه از انفرادی بود ، آرزو داشتم شاعر آن را بشناسم ، تا پایان روزی که در انفرادی بودم هزاران بار با این بیت شعر زندگی کردم تا اینکه مرا به زندان کارون فرستادند ، آنجا با جوان سربه زیری بنام " عبدالرضا خنافره " آشنا شدم و او از وضعیت بازداشتش به همراه چند نفر از دوستانش سخن گفت و از قریحة شاعری خودش ، متوجه شدم که صاحب آن بیت شعر این جوان نجیب است . ساعتها با وی و دوست دیگرش " غازی عباسی " به گفتگو نشستم . غازی عباسی همیشه لبخندی بر لبانش نقش بسته و حسابی خوش مجلس بود .

این بی گناهان را 2 سال تمام در انفرادی نگه داشته بودند ، زمانی که این را شنیدم به خود لرزیدم ، این " 2 سال " را تنها کسی می فهمد که انفرادی را تجربه کرده باشد . 2 سال زجر ، 2 سال عذاب ، 2 سال رنج و شما چه می دانید که رنج و عذاب 2 سال انفرادی چقدر است ؟ می گفتند ما تمام فصلهای سال را در انفرادی تجربه کردیم و حتی بازجوهایمان را هم به اسم شناختیم ، می گفتند بازجوی اصلی پرونده ما شخصی بنام " سید محسن آلبوشوکه " بود از روستاهای مسیر فلاحیة به جراحی . می گفتند این آقا کار را به جایی رسانده بود که آرزو می کردیم شخص فارس زبانی برای بازجویی ما بیاید . در حین صحبت لباسهایشان را بالا می زدند و سیاهی هایی را که در جاهای مختلف بدنشان در اثر شکنجه با برق بوجود آمده بود را به من نشان می دادند .

آنها روزهایشان را با شادی و امید آغاز می کردند به امید اینکه کسی بیاید و نامه آزادیشان را بیاورد ، چونکه می گفتند هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده اند ..... " .

على رغم محكوميتهاي پي در پي جمهورى اسلامى به علت صدور احكام گسترده عليه فعالان عرب اهوازى توسط سازمان هاى جهانى نظير، عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاي اروپاو پارلمان بريطانيا، وزارت خارجه المان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و ديگر نهادهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و ماموران وي و همچنين نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در اقليم اهواز همچنان ادامه دارد و دستگاه اطلاعاتي و قضايي بر إعدام جوان عرب اهوازى اصرار مى ورزد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم کردن احكام اعدام اين فعالان سياسى و مدني عرب خواستار لغو فورى اجراى اين احكام و اعاده دادرسی عادلانه براى اين متهمان از سوي مقامات قضائي ايران مى باشد و از جامعه جهانى و سازمانهای حقوق بشری مى خواهد تا نسبت به توقف حملات سركوب و اعدام فعالان عرب اهوازى فشارهاى لازم را برحكومت جمهورى اسلامى ايران اعمال كند.

سازمان حقوق بشر اهواز

16 جولاى 2013


جستجو