آمار سالانه - تحليل نقض حقوق بشر در ايران 2013

گزارش سالانه آماری – تحلیلی نقض حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۱۳

تاریخ: یکشنبه ,۲۲ دی ۱۳۹۲

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری، تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۳) را بدین وسیله منتشر کرد.

این گزارش حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند دو ساله اخیر به عنوان بخشی از پروژه آمار گیری روزانه این مجموعه حاصل جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و مستند سازی ۱۸۶۹ گزارش است که سهم خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره ۵۱% ، منابع رسمی‌ و نزدیک به حکومت ایران ۲۹% و سایر منابع خبری حقوق بشری ۲۰% بوده است.

بر اساس این گزارش ۲۰ صفحه ای تمرکز گزارشگری وضعیت حقوق بشر در ایران علیرغم افزایش ۳% سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی‌ مناسب سایر نقاط کشور به نسبت مرکز از سوی جامعه مدنی است.

این مجموعه معتقد است عدم اجازه به فعالیت سازمان‌های حقوق بشری توسط دولت ایران و نیز ممانعت این حکومت از گردش آزاد اطلاعات این گزارش را علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نیست. با در نظر گرفتن آمار ۲۱۳۵ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه‌های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران از مجموع ۱۸۶۹ گزارش، که برای ۱۳۶۱۶۴۴نفر از شهروندان اعمال شده است. تعداد ۱۳۶۱۶۴۴ مورد نقض حقوق که ۳۶۲۳۸ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر و تعداد ۱۳۲۵۴۰۶مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود.

طبق آمار تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۳، ۳۵ درصد در تهران و ۶۵ درصد در سایر نقاط کشور بوده است.

اقلیتهای ملی

در این رسته ۵۲ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید و از این تعداد گزارش ۲۵۸ شهروند بازداشت شدند، ۴۳ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی گزارش شده است.

هم‌چنین ۲۲ شهروند از سوی دادگاههای انقلاب محاکمه شدند و برای ۲۴ نفر نیز ۷۲۲ ماه حبس تعزیری ۱۰میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است.

در کل از ۵۲ گزارش در این حوزه ۵۳مورد نقض حقوق بشر برای ۳۵۱ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۳۱% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۶۹% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل۵۰% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در سپتامبر با ۰% و بیشترین نزول در ژانویه با ۷۵% گزارش شده است.

اقلیت های مذهبی

در این رسته در طی یکسال گذشته ۱۵۹ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است و بر این اساس ۵۳۱ شهروند بازداشت شدند، ۱۲ مورد ضرب و شتم، ۶۶ مورد تفتیش منزل، ۱ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۳۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی، ۸۸ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۹ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.

۷۹ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا ۳۶۲۰ ماه حبس تعزیری، ۲۰۰ ماه حبس تعلیقی، ۴۱ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق محکوم شدند.

از مجموع ۱۵۹ گزارش استخراج شده در این حوزه ۱۷۷ مورد نقض حقوق اقلییت های مذهبی برای دستکم ۸۹۹ نفر به ثبت رسیده است.

در این رسته، بهائیان با ۴۹% گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب مسیحیان و دراویش با ۱۶% و اهل سنت ۱۴% در رده‌های بندی دیده بانی قرار می‌گیرند.

در حوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۳۶% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۲۱% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۸% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در سپتامبر با ۵۰% و بیشترین نزول در جون با ۸۷% گزارش شده است.

اندیشه و بیان

در این رسته در طی سال ۲۰۱۳، ۳۵۲ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۳۳ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۸ مورد توقیف نشریه، ۵ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۳۳۶ نفر بازداشت موردی، ۱۴ مورد ضرب و شتم، ۱۶ مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۶۸ مورد پلمپ تشکل و دفا‌تر، ۱۲۷ بازداشت فله‌ای، ۳۰ مورد تهدید و ارعاب، ۱۷۸ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۳ در این حوزه، ۱۱۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۴۵۶۷ ماه حبس تعزیری، ۱۱۱ ماه حبس تعلیقی، ۳ میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال جریمه نقدی، ۱۶۴ ضربه شلاق و ۲۴۱ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

هم چنین ۱۸۸۵۵ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است.

از مجموع ۳۵۲ گزارش استخراج شده در این حوزه ۳۹۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای ۱۹۹۷۴ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه اندیشه و بیان بازداشت شهروندان ۷۱% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۴۳% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۰% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جون با ۶۵% و بیشترین نزول در آگوست با ۶۳% گزارش شده است.

اصناف

در این رسته در سال ۲۰۱۳، ۳۵ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعاً ۴ مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، ۴۳۱ مورد پلمپ اماکن در این رابطه، ۱ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، ۲ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است.

در این رسته ۲ تن از سوی دستگاه قضایی به ۷۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

۳۵ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل ۲۵ مورد نقض حقوق بشر برای ۴۵۸ نفر محسوب می شود.

در حوزه اصناف بازداشت شهروندان ۹۵% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۹۱% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۷۲% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه با ۲۵۰% و بیشترین نزول در آوریل، اکتبر و نوامبر با ۱۰۰% گزارش شده است.

دانشجویی

در این رسته در سال ۲۰۱۳، ۵۸ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۲۷ مورد بازداشت دانشجو، ۴ مورد اخلال در تجمع، ۱ مورد ضرب و شتم، ۸ مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی، ۳۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۰ مورد احضار به کمیته‌های انضباطی، ۲۶ مورد تعلیق از تحصیل، ۱۸ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم.

در این رسته در سال گذشته ۴ دانشجو از سوی دستگاه قضایی کشور به ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و ۷۵۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مجموماً از ۵۸ گزارش گردآوری شده ۵۶ مورد نقض حقوق دانشجویی برای ۱۳۷ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه حقوق آکادمیک بازداشت دانشجویان ۳۴% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۷۵% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۱% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جون با ۶۵% بیشترین نزول در می با ۶۲% گزارش شده است.

اعدام

در این رسته در سال ۲۰۱۳، ۲۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۳۹۷ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۵ نفر می باشد که از این تعداد ۴۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند که ۲۲۳ نفر از ایشان مرد، ۲۴ تن زن بوده اند.

۱۵ تن از افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند که پیکر برخی از آنها تحویل خانواده نشده و یا پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش ۵۲% اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، ۲۳% به اتهام قتل، ۱۰% به اتهام تجاوز به عنف، ۱۰% به اتهام نامعلوم، ۴ درصد به اتهام محاربه و افساد فی الارض و کمتر از ۱% به اتهام جاسوسی، سرقت مسلحانه و تجاور و ۱% به اتهام تروریستی در ایران اعدام شدند.

مجموماً از ۲۵۳ گزارش گردآوری شده ۲۸۲ مورد نقض حقوق برای ۱۰۳۱ فقره به ثبت رسیده است.

در بررسی اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های مختلف کشور بر اساس اتهام، جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۲% در صدر، قتل ۲۳% در رده ی بعدی قرار دارند.

اجرای حکم اعدام در استان‌های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان البرز با ۱۶% در صدر و آذربایجان غربی با ۱۰% دررده دوم و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان با ۸% در رده سوم قراردارند.

همین طور اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس زندان رجایی شهر و مرکزی ارومیه در صدر قرار دارند.

۸ درصد اعدام‌ها در ملاءعام و انظار عمومی به اجرا در آمده است. اعدام زنان نسبت به سال ۲۰۱۲ دو برابر شده است، همین طور بر اساس این آمار استان فارس با ۲۱% اعدام در ملاء عام در صدر قرار دارد.

اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس ۴۴% اعدام شدگان به صورت مخفیانه و بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان تغییری نیافته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۷% همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام ها از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ۲% افزایش و اعدام های غیر رسمی ۶% کاهش یافته است. هم چنین تعداد اعدام ها در ملاء عام ۱۷% نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش داشته است و اعدام زنان ۵۰% افزایش را نشان میدهد.

در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۵ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه با ۳۸۳% و بیشترین نزول در مارس با ۷۵% گزارش شده است.

حقوق فرهنگی

در این رسته در سال گذشته ۳۸ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که جمعاً ۲۴۵ تن دستگیر، ممانعت از نشر ۳ اثر فرهنگی، ممانعت از اجرای ۵ برنامه فرهنگی، اخراج ۱ فعال فرهنگی، ۶ تن مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳ تن ممنوع الخروج گزارش شده است.

در این حوزه ۴۱ تن از فعالین از سوی دستگاه قضایی به ۵۳۴ ماه حبس تعزیری و ۳۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

هم چنین ۱۳ مکان تاریخی تخریب شده و ۲ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند و ۲۶ مکان فرهنگی نیز پلمپ شد.

در کل در این رسته از ۳۸ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۳۸ مورد نقض حقوق برای دست کم ۳۴۶ نفر استخراج شده است.

در حوزه فرهنگی بازداشت شهروندان ۴۴۰% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۵۸۳% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۱% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه با ۰% و بیشترین نزول در آوریل با ۸۶% گزارش شده است.

کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۰۰ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۳۹ تن دستگیر شدند، ۳ مورد ممانعت از اعتصاب کارگری گزارش شده است، ۴۷۰۶ کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۶۳۳ ماه کارگران مستند شده است، ۱۱۰۲۱۱کارگر از کار بیکار شده‌اند، ۴۸ تن در سوانح کاری کشته شده‌اند، ۵۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۷۰۹۱۵۸ مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۱۶۱۷۹ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۱۹ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است.

در مجموع ۷ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۵۳ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه ۳۰۰ گزارش بوده است که ۲۹۷ مورد حقوقی برای ۹۶۴۴۷۸ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ۶۳% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۵۰% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۸ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه و مارس با ۲۷% و بیشترین نزول در اکتبر با ۶۶% گزارش شده است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۳ میلادی از مجموع ۱۸ گزارشی که توسط واحد آمار گردآوری شد جمعاً ۲ مورد کودک آزاری،یک مورد فروش و قاچاق کودکان، ۱ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۲۰۰۰۰۰ مورد سوئ تغذیه کودکان، ۱۲ مورد محکومیت فعالین حقوق کودک، ۱۶۱۰۰۰مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۸ مورد بوده است که ۱۱ مورد نقض حقوق بشر برای ۳۶۱۰۱۰ نفر برآورد شده است.

در حوزه کودکان بازداشت فعالین ۱۰۰% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۱۰۰% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۷۳ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه با ۱۰۰% و بیشترین نزول در ماههای ژانویه، مارس، جولای، اکتبر، نوامبر و دسامبر با ۱۰۰% گزارش شده است.

زنان

در این رسته در سال۲۰۱۳ میلادی ۱۸ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۴۶ مورد بازداشت به دلیل نوع پوشش شدند، ۱ مورد خودسوزی زنان گزارش و ۵ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۸ گزارش بوده است که شامل ۱۱ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۵۶ تن بوده است.

در حوزه زنان بازداشت فعالین ۱۰۰% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۱۰۰% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۷% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه و آپریل با ۱۰۰% و بیشترین نزول در فوریه با ۱۰۰% گزارش شده است.

زندانیان

در این رسته در سال ۲۰۱۳ ، جمعاً ۴۷ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۸۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۹۷ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۹۰ اعمال محدودیت خارج از قانون بر زندانیان، ۴۳۲۴ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۹۸ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۳ مورد خودکشی زندانی، ۱۵۵ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان۲ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۴ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱ مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان، ۷۲۴۶مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه متهمین نیز ۱۵۴ مورد جلوگیری از ملاقات با بازداشت شدگان، ۱۹۱ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۱۰ مورد شکنجه بازداشت شدگان، یک مورد تهدید بازداشت شدگان، ۴۵ مورد تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، شش مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۵۳ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۵۸۶ مورد بوده است که شامل ۹۳۰ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۲۱۱۳۴ نفر بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۵% کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه با ۱۴۱% و بیشترین نزول در مارس با ۶۳% گزارش شده است.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۹۵۲۹ ماه حبس تعزیری و ۳۹۵ ماه حبس تعلیقی نموده‌اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۷۲ ماه، حوزه اقلیت‌های ملی-قومی ۷۲۲ ماه، اقلییت‌های مذهبی ۳۸۲۰ ماه، اندیشه و بیان ۴۶۷۸ ماه، دانشجویان ۳۳ ماه، زنان ۰ ماه، کودکان ۰ ماه، فرهنگی ۵۳۴ ماه، کارگران ۶۵ ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می‌شود.

در بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی ۲۷۴ تن از شهروندان را بیش از ۲۴۱ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از ۸۲۷ سال محکومیت حبس تعزیری و تعلیقی محکوم نموده است.

هم چنین این فعالین به یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون پانصد هزار ریال جریمه نقدی و ۳۱۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

در طی سال ۲۰۱۳ محکومیت فعالین و شهروندان کاهش ۴۰% داشته است بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۵۰%، در حوزه اقلییت های مذهبی و قومی به ترتیب ۲۱ و ۶۹ درصد و در حوزه صنفی ۹۱%، زنان و کودکان ۱۰۰%، دانشجویان و اندیشه و بیان به ترتیب ۷۵ و ۴۳ درصد کاهش وجود داشته است اما در حوزه فرهنگی ۵۸۳% افزایش را شاهد بوده ایم.

در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۳ بیشترین صعود در این حوزه در اکتبر با ۱۶۴% و بیشترین نزول در مارس با ۹۰% گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۴۴۵ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، سیاسی و … بازداشت نموده‌اند.

در این رابطه، اصناف ۴ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۲۵۴ مورد، اقلیت مذهبی ۵۳۱ مورد، اندیشه و بیان ۳۳۶ مورد، دانشجویان ۲۷ مورد، فرهنگی ۲۵۴ مورد، کارگران ۳۹ مورد را شامل می‌شوند.

در طی سال ۲۰۱۳ بازداشت فعالین و شهروندان کاهش ۳۴% داشته است بر این اساس در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ۶۳%، در حوزه اقلییت های قومی به ترتیب ۳۱% و در حوزه صنفی ۹۵%، زنان و کودکان ۱۰۰%، دانشجویان ۳۴%، حوزه اندیشه و بیان ۷۱% کاهش گزارش شده است. هم چنین در حوزه اقلییت های مذهبی ۳۶% و در حوزه فرهنگی ۴۴۰% گزارش شده است.

در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۲ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست با ۱۳۴% و بیشترین نزول در می با ۹۲% گزارش شده است.

https://hra-news.org/fa/periodical/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8


جستجو