فتواى 6 مرجع دينى

در اقدامى تازه تعدادى از مراجع معروف شيعه در ايران فتواى جواز اهداى اعضاى بدن محكومان به اعدام يا اعدام شدگان داد اند. اين امر غيرقانوني و ضد انسانى دربسيارى از سايتهاى دولتى و غيردولتى اخيرا به صورت گسترد ه اى منتشر شده است.

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

كليه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر

در اقدامى تازه تعدادى از مراجع معروف شيعه در ايران فتواى جواز اهداى اعضاى بدن محكومان به اعدام يا اعدام شدگان را داده اند. اين امر غيرقانوني و ضد انسانى دربسيارى از سايتهاى دولتى و غيردولتى اخيرا به صورت گسترد ه اى منتشر شده است.

به نقل از ايسنا آیات عظام حضرت آیت الله شبیری زنجانی ،حضرت آیت الله حکیم ،حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، حضرت آیت الله نوری همدانی،حضرت آیت الله صانعی به پرسش شفقنا درباره اهدای عضو در قصاص واعدام پاسخ گفته اند.

به گزارش ایسنا، متن پرسش شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان در پی می آید:

آیا در مواردی که اعدام برای قصاص از قتل صورت می پذیرد می توان با توافق خانواده شاکی و فرد اعدامی، اهداء اعضاء حیاتی صورت پذیرد؟ در مواردی که اعدام به دلیلی غیر از قصاص صورت می پذیرد آیا می توان با توافق محکوم و قاضی به جای اعدام، فرد از طریق اهداء اعضای حیاتی معدوم شود؟

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

باسمه تعالی

اجازه این امر به عهده حاکم شرع است . وی می تواند با درنظر گرفتن مصلحت جامعه ومصلحت اولیای دم ومصلحت خانواده فرد اعدامی از این راه مبادرت به اعدام کند‬.

‫بنابراین حکم در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد‬.

**************

حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم

بسم الله الرحمن الرحیم وله الحمد

در صورتی که فردمحتاج فعلا موجود باشد وزنده ماندن ایشان موقوف بر عضو باشد با توافق آنها بلکه بدون توافق شاکی مانعی ندارد.

- مورد مانند سابق است

**************

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

بسمه تعالی

جایز نیست

****************

حضرت آیت الله العظمی صانعی

بسمه تعالی

اگر درباب قصاص باشد؛ولی دم حق دارد قاتل رابکشد ولی نمی تواند اورا به نحوی بکشد که اذیت شود،پس درچنین جایی ولی دم می گوید آیا حاضر هستی بیهوشت کنیم ومثلا قلب تو را برداریم،اگر گفت :آری،مانعی ندارد ولی اگر گفت :نه،چنین حقی را ولی دم ندارد، چون اولا قلب وعضو اومال خودش است و ولی دم به بیشتر از گرفتن جانش حق ندارد وثانیا اگر ادعا می کند اذیت می شود ولو با بیهوشی با فرض ادعاها هم نمی توان اورا چنین کشت. واگر درباب حدود باشد،اگر نوع قتل خصوصیت دارد وجزا معین شده مثل ضرب به سیف مثلا نمی توان چنین کاری کرد ولی اگر اصل کشتن به نوع آن معین نشده دراین جا محکمه با رضایت او چنین کاری را دارد واما بدون رضایت او چنین قتلی را ندارد چون محکمه فقط به خونش حق دارد.

********************

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

بسمه تعالی

در مورد قصاص در فرض توافق شاکی و فرد اعدامی مانعی ندارد و در غیر قصاص نیز در صورتی که نحوه خاصی برای اعدام در شرع تعیین نشده باشد اعدام از طریق اهداء اعضاء با توافق فرد اعدامی و حاکم شرع مانعی ندارد.

*********************

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بسمه تعالی

جایز نیست

لينك ايسنا : http://t.co/uoJIdUaSPH

سازمان حقوق بشر اهواز( اهرو) معتقد است كه هدف از انتشار گسترده اين فتوا مشروعيت بخشيدن به سرقت اعضاى بدن زندانيان سياسى محكوم به اعدام مى باشد، و اين اقدام غير انسانى و ضد اخلاقى را كه منافى قوانين بين المللى و حتى قوانين مجازات اسلامى ايران مى باشد را محكوم مى كند.

اهرو همچنين معتقد است كه عدم تحويل دادن اجساد زندانيان سياسى عرب اهوازى را كه در سالهاى اخير اعدام شدند احتمال سرقت و تجارت با اعضاى بدن اين اعدام شدگان با توجه به فتواهاى اخير را را تقويت مى كند. لذا سازمان حقوق بشر اهواز از گزارشگر ویژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد و كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل خانم ناوی پيلاى و سازمانها بين المللى مدافع حقوق بشر درخواست مى كند تا با اعمال فشارهاى جدى عليه مقامات جمهورى اسلامى از آنان بخواهند تا اجساد اعدام شدگان را به خانواده هايشان تحويل دهند و درباره احتمال سرقت اعضاى بدنشان تحقيقات لازم را به عمل آورند.

سازمان حقوق بشر اهواز

11 مارس 2014


جستجو