پرونده ناپديد شدن يوسف سيلاوى در مجلس حقوق بشر

 

پرونده ناپديد شدن يوسف سيلاوى در نشست شوراى حقوق بشر، روز پنجشنبه 24 سپتامبر، توسط موسسه بين المللي "سودويند" براى حقوق بشر و سازمان حقوق بشر اهواز مطرح شد.

 

نماينده " سودويند" در سخنرانى خود ، در جلسه مربوط به ساكنين بومى، شكايتي را به اسم دختر فرد ناپديد شده منا سيلاوى كه در كنار وى نشسته بود در مجلس ارائه كرد و خواستار رسيدگى به اين پرونده و از مراجع بين المللى خواست تا جهت آگاهى از سرنوشت شهروند عرب اهوازى، يوسف سيلاوى برمقامات ايراني فشار آورده شود.

يوسف سيلاوى در سال 2009 از خانه خود در اهواز ربوده شد و على الرغم پيگرى هاى دائم خانواده ايشان و درخواست هاي مكرر آنها از مقامات قضائي و امنيتى در شهر اهواز و حتى در دادگاه ها و مراجع عالى در تهران براى روشن شدن سرنوشت يوسف سيلاوى هيچ جوابي درباره مكان وجود وى ويا حتى اعتراف به دستگيرى وبازداشت وى دريافت نكردند.

سازمان حقوق بشر اهواز از تمام سازمانهاى حقوق بشرى و موسسات سازمان ملل و به خصوص از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ناپدید شدن اجباری، درخواست مى كند تا بر مقامات دولت جمهورى اسلامي براي مشخص كردن سرنوشت اين شهروند اهوازى فشار وارد كنند و مكان دستگيرى و يا احتمالا زنداني شدن وي را به صورت فوري به خانواده ايشان ابلاغ كنند و به رنج و عذاب شش ساله اين خانواده پايان دهند.

فيديو سخنرانى در شوراى حقوق بشر:

https://www.youtube.com/watch?v=wSlYosUi1gY

 


جستجو