مشارکت سازمان حقوق بشر اهواز در دوره 30 اجلاس شوراى حقوق بشر در ژنو

مشارکت سازمان حقوق بشر اهواز در دوره 30 اجلاس شوراى حقوق بشر در ژنو

سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) در اجلاس دوره 30 اجلاس شوراى حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو، كه از 15 سپتامبر تا 2 اكتبر 2015 ادامه مى يابد شركت كرد. هيأتى 3 نفره از سازمان، موارد نقض حقوق بشر عليه عربهاى اهواز توسط دولت جمهورى الاسلامى ايران را طى سخنرانى ها وديدارهاى متعدد با مسؤولان و مؤسسات مختلف مطرح كرده وخواستار رسيدگى به وضعيت اسفناك حقوق بشر در اهواز وساير مناطق ملى/قومى در ايران شدند.

در نشستهاى روز 21 سپتامبر، نمايندگان سازمان حقوق بشر اهواز، كريم عمورى وصالح حميد ومنا سيلاوى، در سمینار "آينده حقوق بشر در ايران بعد از توافق هسته اى" شركت كرندند وآقاى عمورى به نمايندگى از سازمان سخنرانى مفصلى درباره وضعيت اسفناك حقوق بشر در منطقه اهواز ارائه داد.

اين سمينار توسط سازمانهای بین المللی، نظير سازمان ملتهاى بدون نماينده UNPO ، وحزب راديكالى بودن خشونت، وائتلاف دمكراتيك آذربايجان، در حاشیه اجلاس شوراى حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

مشارکت کنندگان سخنرانى هاى متعددى را درمورد حقوق ملیت ها و اقلیت های مذهبی ایران با مشارکت نماینده های سازمان های حقوق بشرى معتبر مانند يو ان واچ UN ايراد كردند..

سخنرانان تاكيد كردند كه دولت ايران بعد از توافق هسته اى كه بعد از 12 سال مناقشه انجام شد ، نسبت به تعهداتش در قبال حمايت از حقوق اقلیت هاى ملی و مذهبی هيچگونه فعاليت مثبتى نداشته، بلكه سركوب وقلع وقمع عليه مليتها و اقليتها افزايش يافته است.

نمایندگان سازمانهاى مليت هاى ایران مانند تركهاى آذربايجانی، کردها، بلوچ ها و عرب های اهوازی مسايل ومشكلات وموارد نقض حقوق بشر عليه مردم خود را مطرح كرده و از سازمان ملل خواستند تا جهت احقاق حقوقيه اين ملتها به دولت جمهورى اسلامى ايران فشارهاى لازم را براى وادار كردنش به اجراى تعهدات بين المللى، وارد سازند.

آنان همچنین با اشاره به توافق امضا شده ميان ایران ومجموعه كشورهاى 5+1 تاكيد كردند كه اگر چه اين توافقنامه مى تواند دولت جمهورى اسلامى را تا حدودى از تولید سلاح اتمى وكشتار جمعى منع کند ، اما در عوض بعد از برداشتن تحریم های بین المللی بر علیه کشور ، دست حكومت براى سرکوب بیشتر باز شده وهنوز اين رژیم با دخالتهاى خود در كشورهاى منطقه ، ثبات وامنيت كشورهاى همسايه را تهديد مى كند.

نماینده سازمان حقوق بشر اهواز ، آقاى کریم عموری ، در سخنرانى خود با عنوان " مردم به حاشیه رانده شده: 90 سال سرکوب در اهواز " که به زبان انگليسى ايراد كرد، به تراژدی غم انگيز مردم اهواز، پرداخته و مسلسل خشونت ها و جرایم مرتکب شده توسط رژیم ایران برضد حقوق اعراب اهواز را برشمرد.

او همچنین در مورد وضعيت حقوق بشر در اهواز گفت: " دولت ايران در توافق هسته اى سياست نرمش در خارج وسركوب در داخل را پيش گرفت واين سركوب خود را عليه مردم اهواز وساير ميلتها واقليتهاى قومي ومذهبى ادامه داد. ما معتقديم ماهیت اين رژیم غير قابل تغيير است وهر چه منابع مالى آن بعد از برداشته شدن تحريمها بيشتر شود ميزان دخالتش در جنگ های نیابتی و صادر کردن تروریسم دبه كشورهاى منطقه ومنطقه بيشتر مى شود".

عمورى افزود:" به نظر میرسد همکاری اين رژيم با جامعه بین المللی فقط يك مانور تاکتیکی جهت گمراه كردن افكار عمومى است. بخش زیادی از سرمایه های بلوک شده پس از رفع تحريمها به دارایی های خامنه ای و سایر مسولین نظام افزوده خواهد شد. این پول نیز در جهت گسترش ظرفیت نظامی و سياسيت هاى جنگ طلبى و حمايت از تروریست های خارجی صرف خواهد شد و برای منافع مردم ايران سودی نداشته ونخواهد داشت در نتیجه باعث افزایش بی ثباتی وادامه جنگها در منطقه می شود".

وى در ادامه گفت: فعالان حقوق بشر به دليل نادیده گرفتن مسائل حقوق بشر در ایران از سوى جامعه جهانى احساس ناامیدی می كنند. زيرا توافق هسته اى هيچ كمكى به بهبود وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نكرده است".

او همچنین به انتفاضه اهوازی ها اشاره کرد و گفت: در اپریل 2005 ، انتفاضه اهواز در اعتراض به سياسيتهاى دولت براى تغییر دموگرافیك جمعيت عرب كه مردم ساكنان بومی منطقه بوده، صورت گرفت كه دولت قصد داشت طى ده سال عربها را جابجا کرده و افراد مهاجر از دیگر نقاط ایران را جيگزين كند و در نهايت اکثریت اعراب اهوازی را به اقلیت در سرزمين آبا واجدادى خود كاهش دهد. شهروندان عرب یک قیام توده ای را بر عليه اين سياست و ديگر موارد ظلم وتبعيض ونابرابرى ، تنظببم دادند و به سياست مصادره زمین های كشاورزى و خشكاندن كارون و آلودگى محيط زيست وبيكارى وفقر و اعتياد و گفتمان عرب ستيزى وتحقير وتوهين اعتراض كردند. رژیم ایران ، اعتراضات گسترده ، را با سركوب واعدام وزندان جواب داد".

ديدار با كارشناس سازمان ملل در امور ساكنان بومى

هیئت نمایندگى سازمان حقوق بشر اهواز ن طى ديدار با گزارشگر مستقل سازمان ملل در امور ساكنان بومی ، خانم ویکتوریا تولی کورپوز ، ديدار كرده و نماینده سازمان خانم منا سیلاوی مجموعه اى از گزارشات و جزوات را در رابطه با نقض حقوق بشر علیه مردم عرب ، ساکنین اصلی اقلیم اهواز ، را به ايشان تقديم کردند.

پرونده ناپديد شدن شهروند اهوازي، يوسف سيلاوى در شوراى حقوق بشر سازمان ملل

پرونده ناپديد شدن يوسف سيلاوى در نشست شوراى حقوق بشر، روز پنجشنبه 24 سپتامبر، توسط موسسه بين المللي "سودويند" براى حقوق بشر و سازمان حقوق بشر اهواز مطرح شد.

نماينده " سودويند" در سخنرانى خود ، در جلسه مربوط به ساكنين بومى، شكايتي را به اسم دختر فرد ناپديد شده منا سيلاوى كه در كنار وى نشسته بود در مجلس ارائه كرد و خواستار رسيدگى به اين پرونده و از مراجع بين المللى خواست تا جهت آگاهى از سرنوشت شهروند عرب اهوازى، يوسف سيلاوى برمقامات ايراني فشار آورده شود.

فيديو سخنرانى در شوراى حقوق بشر:

* https://www.youtube.com/watch?v=wSlYosUi1gY

يوسف سيلاوى در سال 2009 از خانه خود در اهواز ربوده شد و على الرغم پيگرى هاى دائم خانواده ايشان و درخواست هاي مكرر آنها از مقامات قضائي و امنيتى در شهر اهواز و حتى در دادگاه ها و مراجع عالى در تهران براى روشن شدن سرنوشت يوسف سيلاوى هيچ جوابي درباره مكان وجود وى ويا حتى اعتراف به دستگيرى وبازداشت وى دريافت نكردند.

سازمان حقوق بشر اهواز از تمام سازمانهاى حقوق بشرى و موسسات سازمان ملل و به خصوص از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ناپدید شدن اجباری، درخواست مى كند تا بر مقامات دولت جمهورى اسلامي براي مشخص كردن سرنوشت اين شهروند اهوازى فشار وارد كنند و مكان دستگيرى و يا احتمالا زنداني شدن وي را به صورت فوري به خانواده ايشان ابلاغ كنند و به رنج و عذاب شش ساله اين خانواده پايان دهند.

پرونده يونس عساكره

نماينده "سودويند" همچجنين درباره سرنوشت يونس عساكره شهروند عرب اهوازى اهل محمره(خرمشهر) وعدم پاسخگويى مقامات جمهورى اسلامى به شكايت خانواده اين شهروند، خواستار رسيدگى به اين پرونده شد.

دبيركل سازمان ملل در گزارش خود در هفتادم¬ين دوره نشست عمومي سازمان مللبا اشاره به ادامه¬ روند به حاشيه راني و سركوب وحشيانه و هم¬چنين تلاش و برنامه ريزي براي تغيير بافت ¬جمعيت منطقه و دستگيري‌هاي گاه و بيگاه و ¬كشتار شركت‌كنندگان در راه‌پيمايي‌هاي مسا¬لمت‌آميز، مراتب اعتراض خود نسبت به اين ر¬خدادها را اعلام كرد. در بند شماره 58 اين گزارش آمده است " اقل¬يت‌هاي ن‍ژادي در ايران با موانعي در زمين¬ه تظاهرات مسالمت‌آميز و حق آزادي بيان مو¬اجهند. براي نمونه ¬در 27 مارس 2015 نزديك به 1000 نفر از كسا¬ني كه در يك تجمع اعتراض‌آميز به مناسبت خ¬ودسوزي فردي به نام «يونس عساكره» در شهر خرمشهر حاضر شده بودند، دستگير شد¬ند. اين فرد در اثر فشار و آزارهايي كه مق¬امات محلي براي اعطاي ¬مجوزهاي لازم براي دكه ميوه وسبزي به او و¬ارد كرده بودند، خودسوزي كرد. مقامات ايراني ادعا كردند كه اين فرد پس ا¬ز آنكه اقدامات درماني مناسبي كه در اختيا¬ر او قرار گرفته بود را نپذيرفت، درگذشت. ¬بنابر گزارش‌ها بيشتر دستگيرشدگان پس از ا¬مضاي تعهدنامه آزاد شدند.

سازمان حقوق بشر اهواز

28 سپتامبر 2015


جستجو