تجمع اعتراضي جوانان قلعه چنعان شهر اهواز در اعتراض به مصادره زمينهای خاكی فوتبال آنها!

 

گروهي از جوانان "قلعه چنعان " شهر اهواز در اعتراض به مصادره ي زمين فوتبال آنها در مقابل دفتر شوراي قلعه چنعان تجمع كردند.

 

طبق گفته يكي از اهالي منطقه؛ ١٠ سال پيش روستاي قلعه چنعان داراي ٣ زمين بازي بود اما در آغاز راه اندازي جاده بين قلعه چنعان و كانتكس،مردم منطقه در قبال اعطاي زمينهاي خود جهت راه اندازي جاده، سه زمين بازي مذكور را خواستند اما شورا و راه وترابري با دادن يك زمين بازي موافقت كردند. اين معترض مي گويد: جهت اين زمين بازي سه سال پيش بودجه اي به شورا جهت ساخت و ساز اين زمين خاكي داده شد اما متاسفانه مسئولين از نماينده مجلس و شورا و ارگانهاي ديگر به وعده خود عمل نكردند.

يكي ديگر از جوانان قلعه چنعان مي گويد: هر وقت در زمين بازي كنيم افرادي مانع ما مي شوند و اجازه بازي به ما نمي دهند. به همين دليل براي بازي مجبور بوديم از زمين فوتبال "پيچ خزامي"كه از منطقه ما دور است و در آن ١٤ تيم بازي مي كنند،استفاده كنيم اما بدليل زياد بودن تيم ها و دوري از منطقه ما با مشكلاتي روبرو شديم.

اين جوان مي گويد: امروز در اعتراض به وعده هاي كذب مسؤولين و مصادره ي زمين فوتبالمان تجمع كرديم و اجازه مصادره آن را نخواهيم داد.

مسؤولين نه تنها زمين فوتبال براي جوانان اين منطقه تهيه و مجهز نكردند بلكه زمينهاي خاكي ورزشي آنها را مصادره و بودجه آن را خورده اند.

قلعه چنعان در حومه شهر اهواز دومين روستاي پرجمعيت ايران با جمعيتي بيش از ٢٤ هزار نفر مي باشد.


جستجو