زبان مادرى حق كودكان اهوازى است

اظهارات مسؤولان نظام درباره نامهاى تاريخى وتدريس زبان عربى در اهواز

بيانيه سازمانهاى جامعه مدنى عربهاى اهوازى

فرزندان ملت عرب اهواز

مبارزات مدني و مسالمت شما بمنظور حفظ هويت ملي خويش ومقاومت شما در برابر تحريف تاريخ اصيل و جانفشاني هاي نسلهاي متمادي در رويارويي با سياستهاي سركوب وتحريف واقعيت ها؛ چه از جانب نظام هاي حاكم و چه از جانب عناصرو گروههاي قومي- فرهنگي مهاجر يا گسيل شده به " اقليم " ؛ در سالهاي اخیر به حد أعلاي هوشياري و اگاهي ارتقاء پيدا نموده است. تاثيرمبارزات هوشمندانه و اگاهانه و مسالمت امیز شما فرزندان شايسته مردم عرب را در عقب نشيني بسياري از مسئولين حكومتي و سردمدارن نظام مي توان ديد. اظهارات اخير نماينده ولي فقيه و عضو مجلس خبرگان رهبري " موسوي جزايري" به هنگام بازديد از نمايشگاه " الاهواز عبر التاريخ الاسلامی"( اهواز در گذار تاريخ اسلامي) وتأكيد وي بر نام تاريخي " الاهواز" و مركز آن شهر " الاهواز" بجاي نام تغيير يافته " خوزستان" ! ؟ تنها نمونه اي از اين عقب نشيني هاست.

 

عضو ديگر مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه "اهواز" به صراحت مخالفت خودرا با تغيير نام مناطق عربي به نامهاي فارسي به زبان اورده و اموزش به زبان مادري را حق مشروع فرزندان مردم عرب اهواز دانست.

سيد خلف موسوي شهردار شهر اهواز ، نیز قول داد كه نام بزرگان و دانشمندان عرب شهر اهواز را بر خیابان‌ها و میادین شهر بگذارد. همزمان رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان نیز خواستار افزوده شدن تاریخ حکومت مشعشعیان به کتب درسی شد و از پیگیری این درخواست خبر داد.

علیرغم تمامی اظهارات اخیر مسئولین حکومتی در اقلیم ، متاسفانه مردم عرب تاکنون به حداقل حقوق فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و تاریخی خود دست نیافته اند.تا به امروز هیچکدام از وعده ها و شعارهای انتخاباتی خصوصا در زمینه اموزش به زبان مادری و ازادی فعالیت های فرهنگی برای ملیت ها تحقق نیافته ودرحد شعار و وعده باقی مانده اند.

ما فعالان و اعضاء سازمان ها و گروههای جامعه مدنی ، ضمن پشتیبانی و هم صدایی با همه مطالبات ملت صبور و مقاوم عرب در ايران که درواقع دلیل اصلی عقب نشینی های مسئولین حکومتی و اعتراف به حقوق حقه مردم ما می باشد؛ ادامه مبارزه و مقاومت در برابر عدم تمکین حکومت جمهوری اسلامی و مسئولین محلی ان به حق مسلم " اموزش به زبان مادری"و توقف پروژه " نابودی و تخریب میراث فرهنگی و تاریخی عربی " و اجازه تاسیس و توسعه امکانات برای فعایت های موسسات فرهنگی مردمی و پایان دادن به بازداشت های بی رویه و توقف اعدام ها و ازادی زندانیان و فعالان فرهنگی و سیاسی عرب ؛ را تنها راه رسیدن به این خواسته های به حق و مشروع می دانیم.

سازمانهاى جامعه مدنى اهوازى با اعلام حمايت كامل از ادامه مبارزات مدنی و مسالمت امیز توده ها و فعالان عرب اهوازی از آنان ميخواهند تا تحقق کامل خواسته ها و مطالبات مشروع تاریخی ، فرهنگی ، سیاسی و افتصادی مردم عرب اهواز به مبارزه مسالمت آميز و مطالبات به حق خويش، ادامه دهند.

امضا كنندگان:

سازمان حقوق بشر اهواز

کانون فرهنگی مشداخ

مرکز پژوهشهای اهواز

17 اکتبر 2015

 


جستجو